Sign In

Avropsavtal

Ett avropsavtal är en typ av avtal som används inom inköp och upphandling. Det etablerar en överenskommelse mellan en köpare och en leverantör om leverans av produkter eller tjänster, men till skillnad från traditionella avtal, specificerar det inte exakta kvantiteter eller leveranstider i förväg. Istället ger det köparen rätten att ”avropa”, det vill säga beställa, en viss mängd av en produkt eller tjänst under en överenskommen tidsperiod och till förutbestämda priser och villkor.

Avropsavtal används ofta av organisationer som har återkommande behov men där den exakta kvantiteten och leveranstidpunkten kan variera. Detta ger flexibilitet för köparen att beställa enligt faktiska behov och ofta till förhandlade, förmånliga priser. Samtidigt garanterar det leverantören en potentiell kontinuerlig affär under avtalsperioden, även om det inte finns någon garanti för specifika beställningsvolymer.

Sådana avtal är vanliga inom offentlig upphandling och inom företag som regelbundet behöver beställa material, komponenter, eller standardtjänster. De är användbara för att effektivisera inköpsprocessen och minska administrationskostnader, samtidigt som de tillhandahåller en viss grad av säkerhet för både köpare och leverantör.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida, godkänner du vår användning av cookies.